Wspierany przez zbiór danych branżowych

Klasyfikacja produktów w budownictwie

Klasyf kacja materiałów budowlanych znacznie upraszcza wyszukiwanie produktów wg. wyma-ganych właściwości. W przejrzystym drzewku wybiera się preselekcję (n.p. płyty izolacyjne EPS-W) zatem zawęża wybór wg. wzkazanych cech (typ, moc, austriackie zezwolenie jako materiał budow-lany, nacisk i t.d.).

W ten prosty sposób Zagwarantujesz wybór pro-duktów dla przetargu.
Czytaj więcej!
Międzysektorowa

Korzyści we wszystkich obszarachOferenci oprogramowania i rozwiązań systemowych mogą bezodpłatnie integrować infor-macje strukturowe z systemem freeClass z ich własnymi systemami i aplikacjami.

Dane struktury systemu freeClass

darmowa licencja, aktualizowana i do pobierania na bieżąco

Dane materiału budowlanego

można pobrać w komplecie w różnym zakresie, z odnośnikami do producentów, poprzez EAN i freeClass.

System freeClass jest na wszystkich obsługiwanych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej dostępny w języku narodowym.

Definiuje właściwości i wydajność produktów

4-stopniowa struktura klasyfikacji

Dostępne w 7 językach

Ponad granicami państw

Dostępność zaklasyf kowanych danych budow-lanych umożliwi integrację tego uproszczonego wyszukiwania w dogodne systemy oprogramo-wania, serwis dostępny jest również za darmo na stronie www.euro-BAU.pl. System freeClass jest na wszystkich obsługiwanych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej dostępny w języku narodowym.
  • czeski
  • niemiecki

  • rumuński
  • słowacki

  • węgierski
  • włoski
do korzyści
Ważne linki

Więcej informacji jest dostępnych tutaj


Przeglądarka klas

Materiały budowlane i produkty budowlane można znaleźć w przejrzyście ułożonym drzewie klas.
Do przeglądarki

Pobierz

Pobierz bezpłatnie strukturę klasy FreeClass do wykorzystania.
Obszar pobierania